Changelog • September 08, 2023

Bokföringsunderlag

Kredit och debet illustration

Vi har gjort det enkelt att ta ut allt underlag som behövs till bokföringen från Pliro. Pliro håller koll på fakturor, betalningar, periodiseringen av intäkterna och prenumerationsskulden. Varje månad skapas de rapporter som behövs som underlag i bokföringen samt en SIE4-fil som kan läsas in i alla svenska bokföringssystem.

Bokföringsunderlaget består av:

  • En kundreskontrajournal över alla utestående kundfordringar vid periodens slut
  • En periodiseringsrapport över alla aktiva periodiseringar samt den sammantagna prenumerationsskulden

Rapporterna och SIE4-filerna finns tillgängliga i Pliro Dashboard.

Förbättringar och justeringar

Vi har även gjort följande övriga förbättringar och justeringar:

  • Utökade möjligheter för medarbetare att hjälpa kunder i Pliro Dashboard. Det är nu enkelt att starta en prenumeration åt en kund, ändra kundens fakturauppgifter, avsluta en prenumeration direkt eller vid prenumerationsperiodens slut, kreditera fakturor samt förnya avslutade prenumerationer.
  • Prenumeranter med obetalda fakturor får nu tre påminnelser via mail med en veckas intervall. Om kunden har angett en separat mail för fakturan så skickas påminnelsen dit med CC till prenumeranten för att informera även dem om den obetalda fakturan så de kan följa upp med de som betalar fakturan.
  • Prenumerantens namn visas nu alltid på fakturan så att fakturamottagaren ska kunna identifiera vem prenumerationen gäller.
  • Förbättrad läsbarhet och visuell hierarki i köpflödet på mobilen och andra enheter med mindre skärmar.
  • Numeriskt tangentbord aktiveras i mobilen för att förenkla inmatning av koden för inloggning och bekräftelse av mailadress.
  • Förbättrad prestanda vid generering av fakturor och minskad filstorlek på fakturan.

Få uppdateringar

Få uppdateringar om nya funktioner och förbättringar medan vi utvecklar och lanserar Pliro!