Changelog

March 26, 2024

Ta betalt med kort

Välj betalsätt i Pliros köpflöde

Smidiga betalsätt är avgörande för att konvertera och behålla prenumeranter, vi har lagt till möjligheten för prenumeranter att betala med kort, direkt i köpflödet, enkelt och smidigt.

Vi har valt att använda Stripe för kortbetalningar för att de erbjuder en överlägsen användarupplevelse, pålitlighet och säkerhet. Som publicist sätter du upp ett eget Stripe-konto via Pliro Dashboard och genomgår en enkel process för kundkännedom. Det är det enda som behövs, resten sköter Pliro.

Kortbetalningarna går direkt från prenumeranten till dig som publicist och för att tydligt visa vad betalningen avser är det ert namn som syns på prenumerantens kontoutdrag. Pliro jobbar som vanligt helt osynligt i bakgrunden. Intäkter från kortbetalningar betalas ut löpande från ert Stripe-konto direkt till ert bankkonto och finns med i bokföringsunderlaget tillsammans med Stripes avgifter. Det gör administrationen för både er och den som sköter bokföringen minimal.

Om en återkommande betalning av någon anledning inte kan dras automatiskt skickas ett mejl med en uppmaning att bekräfta betalningen eller uppdatera betaluppgifterna. Prenumeranten kan även enkelt byta betalsätt på sitt konto. Allt så enkelt och smidigt som möjligt för att undvika supportärenden och onödigt kundbortfall.

Förbättringar och justeringar

Vi har även gjort följande övriga förbättringar och justeringar:

 • Möjlighet för publicisten att aktivera sin egen Google Analytics, Meta och Linkedin spårning i köpflödet.
 • Tydlig indikation på alla knappar när information håller på att skickas så att det blir tydligt för användaren direkt att förfrågan pågår och väntar på att bli klar (märks knappt i de flesta fall men är hjälpsamt vid långsamma uppkopplingar eller vid andra tillfällen när det tar lite längre tid än väntat).
 • Möjlighet att länka direkt till en särskild sida på prenumerantens konto (t.ex. betaluppgifter) så att de hamnar rätt efter att de loggat in.
November 15, 2023

Teman

Ett av de grundläggande behoven publicister har är att ha en direktrelation med sina läsare och lyssnare. Det löser Pliro genom att alla kontaktytor med prenumeranten har publicistens visuella identitet på egen domän. Pliro skapar ett eget tema för varje publicist, vilket gör att läsaren upplever att den befinner sig hos publicisten genom hela flödet.

Vi har utvecklat ett kraftfullt designsystem som möjliggör att vi med stor precision kan ta fram ett tema för er Pliro Site där allt från köpflöden, inloggning och kontosidan så väl som alla mail som skickas följer er visuella identitet. Temat ger möjlighet att anpassa:

 • Typografin till era typsnitt och storlekar
 • Färger till er färgpalett med varumärkesbärande primär-, sekundär- och komplementfärger
 • Avstånd för att skapa en luftigare eller mer kompakt layout
 • Dekoration och formelement för att få det runt eller kantigt, platt eller med djup, hårt eller mjukt, lekfullt eller strikt
 • Och mycket mer…

Det är även möjligt att anpassa copy i relevanta flöden för att kunna återspegla ert varumärkes tonalitet. Allt för att skapa en användarupplevelse som återspeglar ert varumärke och blir sömlös med er sajt. Det i kombination med att er Pliro Site är på er domän (t.ex. konto.impactloop.se) och att alla mail skickas från er e-postadress (t.ex. support@loop.se) gör Pliro helt osynligt.

Förbättringar och justeringar

Vi har även gjort följande övriga förbättringar och justeringar:

 • Javascript SDK för att kunna logga in med Pliro på sajter där integrationen behöver ske på klienten (t.ex. Webflow)
 • Integration med MailChimp för att hålla listor med information om prenumeranter uppdaterade
 • Särskild information i bekräftelsemejl för nyhetsbrevsprenumerationer
 • Mindre förtydliganden och formjusteringar på fakturor
September 08, 2023

Bokföringsunderlag

Kredit och debet illustration

Vi har gjort det enkelt att ta ut allt underlag som behövs till bokföringen från Pliro. Pliro håller koll på fakturor, betalningar, periodiseringen av intäkterna och prenumerationsskulden. Varje månad skapas de rapporter som behövs som underlag i bokföringen samt en SIE4-fil som kan läsas in i alla svenska bokföringssystem.

Bokföringsunderlaget består av:

 • En kundreskontrajournal över alla utestående kundfordringar vid periodens slut
 • En periodiseringsrapport över alla aktiva periodiseringar samt den sammantagna prenumerationsskulden

Rapporterna och SIE4-filerna finns tillgängliga i Pliro Dashboard.

Förbättringar och justeringar

Vi har även gjort följande övriga förbättringar och justeringar:

 • Utökade möjligheter för medarbetare att hjälpa kunder i Pliro Dashboard. Det är nu enkelt att starta en prenumeration åt en kund, ändra kundens fakturauppgifter, avsluta en prenumeration direkt eller vid prenumerationsperiodens slut, kreditera fakturor samt förnya avslutade prenumerationer.
 • Prenumeranter med obetalda fakturor får nu tre påminnelser via mail med en veckas intervall. Om kunden har angett en separat mail för fakturan så skickas påminnelsen dit med CC till prenumeranten för att informera även dem om den obetalda fakturan så de kan följa upp med de som betalar fakturan.
 • Prenumerantens namn visas nu alltid på fakturan så att fakturamottagaren ska kunna identifiera vem prenumerationen gäller.
 • Förbättrad läsbarhet och visuell hierarki i köpflödet på mobilen och andra enheter med mindre skärmar.
 • Numeriskt tangentbord aktiveras i mobilen för att förenkla inmatning av koden för inloggning och bekräftelse av mailadress.
 • Förbättrad prestanda vid generering av fakturor och minskad filstorlek på fakturan.

Få uppdateringar

Få uppdateringar om nya funktioner och förbättringar medan vi utvecklar och lanserar Pliro!