Changelog • March 26, 2024

Ta betalt med kort

Välj betalsätt i Pliros köpflöde

Smidiga betalsätt är avgörande för att konvertera och behålla prenumeranter, vi har lagt till möjligheten för prenumeranter att betala med kort, direkt i köpflödet, enkelt och smidigt.

Vi har valt att använda Stripe för kortbetalningar för att de erbjuder en överlägsen användarupplevelse, pålitlighet och säkerhet. Som publicist sätter du upp ett eget Stripe-konto via Pliro Dashboard och genomgår en enkel process för kundkännedom. Det är det enda som behövs, resten sköter Pliro.

Kortbetalningarna går direkt från prenumeranten till dig som publicist och för att tydligt visa vad betalningen avser är det ert namn som syns på prenumerantens kontoutdrag. Pliro jobbar som vanligt helt osynligt i bakgrunden. Intäkter från kortbetalningar betalas ut löpande från ert Stripe-konto direkt till ert bankkonto och finns med i bokföringsunderlaget tillsammans med Stripes avgifter. Det gör administrationen för både er och den som sköter bokföringen minimal.

Om en återkommande betalning av någon anledning inte kan dras automatiskt skickas ett mejl med en uppmaning att bekräfta betalningen eller uppdatera betaluppgifterna. Prenumeranten kan även enkelt byta betalsätt på sitt konto. Allt så enkelt och smidigt som möjligt för att undvika supportärenden och onödigt kundbortfall.

Förbättringar och justeringar

Vi har även gjort följande övriga förbättringar och justeringar:

  • Möjlighet för publicisten att aktivera sin egen Google Analytics, Meta och Linkedin spårning i köpflödet.
  • Tydlig indikation på alla knappar när information håller på att skickas så att det blir tydligt för användaren direkt att förfrågan pågår och väntar på att bli klar (märks knappt i de flesta fall men är hjälpsamt vid långsamma uppkopplingar eller vid andra tillfällen när det tar lite längre tid än väntat).
  • Möjlighet att länka direkt till en särskild sida på prenumerantens konto (t.ex. betaluppgifter) så att de hamnar rätt efter att de loggat in.

Få uppdateringar

Få uppdateringar om nya funktioner och förbättringar medan vi utvecklar och lanserar Pliro!